عباسیان فر

عباسیان فر

همه چیز در خصوص آیین نامه ۱۰۵(شرکت های فناور)

به گزارش ریسک نیوز، حسن رضا عباسیان فر، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فنی بیمه مرکزی، در کارگاه آموزشی آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های فناور بیمه ای به تشریح این آیین نامه پرداخت.منظور از اینشورتک در آیین نامه 105 چیست؟بازیگران…