عرضه ارز

عرضه ارز

فضای کشور برای تک نرخی شدن ارز مساعد است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تک نرخی شدن ارز از بروز فساد و رانت در کشور جلوگیری می‌کند، گفت: در حال حاضر فضای کشور برای تک نرخی شدن ارز آمادگی کامل دارد و بانک مرکزی می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند.

بازدهی هفتگی سکه و دلار منفی شد

شاخص بازار ارز در هفته گذشته با ثبات کامل قیمت در ۴ روز، در کل هفته ۲۰ تومان کاهش بها را تجربه کرد. دو روز کاهشی قیمت دلار روز ابتدا و انتهای هفته کاری رقم خوردند. دومین کاهش هفته گذشته دلار، در روز پنج‌شنبه ثبت شد؛ روزی که دلار با ۵ تومان…