عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا

اثر مثبت حذف حجم مبنا در تنظیم عرضه و تقاضای بازار سرمایه

سروش خواجه‌حق وردی با اشاره به اضافه شدن 17 نماد به فهرست نماد‌های بدون اعمال حجم مبنا در فرابورس در خصوص پیشینه عدم اعمال حجم مبنا برای برخی نمادهای دارای بازارگردان در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران گفت: از مهر ماه سال گذشته، دستورالعمل…