عسل اشتری

عسل اشتری

بی توجهی به اکوسیستم ریسک در بیمه های مسئولیت

به گزارش ریسک نیوز، پنل نقشه راه بیمه گر در پوشش ریسک های رشته های مهندسی و مسئولیت در «رویداد بیمه و 1403» با حضور عسل اشتری مدیر بیمه های مسئولیت بیمه تعاون و مجید حسن پور مدیر بیمه های مسئولیت بیمه ملت در استودیو سخنکده متن برگزار شد.…

بیمه گران در صدد طراحی Cyber Insurance

مدیر بیمه های مهندسی و مسئولیت شرکت بیمه تعاون با بیان این که بیمه سایبری یا Cyber Insurance یکی از بیمه نامه های کاربردی و لازم است، اما متأسفانه در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: شرایط برای داشتن چنین بیمه نامه ای در کشور فراهم…