علامه طباطبائی

علامه طباطبائی

مهدوی رئیس پژوهشکده بیمه شد

با حکم رئیس کل بیمه مرکزی،‌ دکتر«غدیر مهدوی» رئیس پژوهشکده بیمه شد.مراسم تودیع سید احمد قاسمی سرپرست سابق و معارفه دکتر غدیر مهدوی رئیس جدید پژوهشکده بیمه صبح امروز برگزار شد.