علیرضا هاشمی

علیرضا هاشمی

آشنایی با حوزه های فعالیت اینشورتک ها

همگام با سایر صنایع و درخواست های ذینفعان صنعت بیمه مبنی بر ارائه محصولات و خدمات دیجیتال و غیر حضوری، برای ورود سرمایه گذاران در حوزه استارت آپ ها بیمه ، این سئوال برای برخی از سرمایه گذاران و افرادی که می خواهند به عنوان استارت آپ حوزه…