علی استادهاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی

علی استادهاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی

ناکافی بودن اطلاعات جامعه‌ی ایثارگری نسبت به تعهدات بیمه‌

موهبتی مدیر عامل بیمه دی با بیان ناکافی بودن اطلاعات جامعه‌ی معظم ایثارگری نسبت به تعهدات بیمه‌ای گفت: با آن‌که قانون جامع خدمات ایثارگران، کلیه‌ی هزینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی را برای این قشر معزز به صورت رایگان در نظر گرفته، اما…