علی بنیادی نائینی

علی بنیادی نائینی

صنعت بیمه در مسیر تغییر قرار گرفته است

استقبال مدیران ارشد صنعت بیمه از همایش چالش ها، فرصت ها و آینده پیش روی کسب و کارها (نگاه آینده پژوهانه) با تاکید بر تحولات صنعت بیمه بیانگر قرار گرفتن صنعت بیمه در مسیر تغییر است.

دنبال مجوز زدایی هستیم نه مجوز زایی/ آیین نامه عطف ماسبق نمی شود

علی بنیادی نائینی، عضو هیات عامل و معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در هشتمین نشست از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های نوآوری» با موضوع «بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکت‌های فناور بیمه‌ای» گفت: به دنبال مجوز زدایی هستیم و در تلاشیم تا کسب…