علی جعفری مدیر عامل بیمه دانا

علی جعفری مدیر عامل بیمه دانا

گزارش جعفری از عملکرد بیمه دانا/ رشد 120 درصدی

مدیرعامل بیمه دانا در جشن ده هزار میلیاردی‌شدن شعب اصفهان، میزان حق بیمه تولیدشده تا ابتدای آبان‌ماه سال‌جاری را حدود 15 هزار میلیارد تومان برشمرد و از رشد 120 درصدی این شرکت طی هشت ماهه ابتدایی سال‌جاری خبر داد.