علی رحمانی

علی رحمانی

بهبود مدیریت ریسک در صنعت بیمه با گزارشگری پایداری

به گزارش ریسک نیوز، دکتر علی رحمانی استاد حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و مدیر عامل پیشین شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سخنکده متن به موضوع گزارشگری پایداری در صنعت بیمه پرداخت. بحث گزارشگری پایداری را به عنوان یک مدل تعالی…