علی عبدالهی

علی عبدالهی

مهم‌ترین شاخص‌ها در توسعه فراگیری مالی

به گزارش ریسک نیوز، علی عبدالهی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در یازدهمین نشست از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های نوآوری» با موضوع: «توسعه عدالت مالی در ایران؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» و در استیج سخنکده متن به نمونه هایی از شاخص ها در فراگیری مالی…