عملکرد بیمه دانا

عملکرد بیمه دانا

گزارشی از عملکرد یک ساله بیمه دانا

شرکت بیمه دانا در حالی سال مالی منتهی به اسفند 1401 خود را به پایان برد که مجموع درآمد حق بیمه صادره (شامل قبولی اتکایی) در این بازه زمانی به حدود 21 هزار میلیارد تومان رسید.

عملکرد بیمه داناتشریح شد/ در صنعت بیمه ایران رقابت حاکم نیست رهبری قیمت وجود دارد

در حال حاضر بحث "نظارت" و "کنترل" وجود دارد.به نرم افزارجامعی نیاز است و در بیمه دانا نرم افزار "نیکا" وجود دارد که فنی و مالی و اتکایی را مانیتور می کند و این کنترل همزمان انجام می شود و دیگر به صورت دستی نمی توان کار کنترل را انجام…