عملکرد شرتهای بیمه در 1400

عملکرد شرتهای بیمه در 1400

بررسی مقایسه ای عملکرد نه ماهه شرکتهای بیمه در 99 و 1400/پاسارگاد همچنان می تازد+نمودار

در این گزارش و گزارش بعد به بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه خصوصی در نه ماهه نخست ماهه سال 1400 و تغییرات آنها نسبت به نه ماهه ابتدایی سال 1399 پرداخته و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده به ترسیم چشم‌انداز صنعت بیمه در سال 1401…