عوارض شخص ثالث

عوارض شخص ثالث

تحمیل عوارض جدید بر صنعت بیمه علیرغم عدم‌درج در لایحه بودجه پیشنهادی دولت

پیرو اضافه شدن مجدد عوارض هزار میلیارد تومانی از محل حق بیمه شخص ثالث بر صنعت بیمه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1403 کل کشور علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عدم درج آن در لایحه پیشنهادی دولت، در نشست شورای…