عوارض پرداختی بیمه گران

عوارض پرداختی بیمه گران

شش ارگان بایت عوارض پرداختی بیمه گران، گزارشی به صنعت بیمه نمی دهند

علی استادهاشمی در همایش گرامی‌داشت روزملی صنعت بیمه که به میزبانی بیمه نوین در همدان برگزار شد، گفت:قبل‌تر با فروش بیمه شخص ثالث، حدود ۶ ارگان جهت بهبود نقاط حادثه خیز جاده‌ای از آن عوارض می‌گرفتند، در شش سال گذشته هیچ‌کدام از ۶ نهاد، هیچ…