مطالب مرتبط با فروش بیمه

نگاهی به مسیر توسعه اکچوئران مستقل در یک میز سخن(قسمت دوم)

کدام شرکت بیمه احتمال ورشکستگی خود را بر اساس مدل اکچوئری محاسبه کرده است؟/ برخورد با تخلفات اکچوئران رسمی

کریمخان زند: کرونا ورودی پول به صنعت بیمه را تحت شعاع قرار می دهد

جزئیاتی از چگونگی تاسیس شرکت بیمه اتکائی سامان

رشد ٣٠ درصدی پرتفوی بیمه نوین در سال ٩٨

ضرورت انعطاف نهاد ناظر در مقابل شرکت‌های بیمة موفق / احمد رضا ضرابیه

برای نخستین بار؛

بیمه سامان پوشش «مسوولیت شهروندی» را عرضه کرد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5