قوه قضائیه،

قوه قضائیه،

پشت دیوار دیه / تاثیر دیه بر صورتهای مالی شرکتهای بیمه چقدر است؟

دادرس: حدود 50 الی 60 درصد خسارتی که شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند مرتبط به خسارت بدنی و دیه است و بالاخره آثار معناداری بر ترازنامه خواهد گذاشت./فراشیانی: 5/2 درصد تعهدات جانی شرکت‌های بیمه تعهدات مالی در حق بیمه است؛ وقتی این تعهدات احصا…

تاثیر دیه بر صورتهای مالی شرکتهای بیمه / غفلت از ماده 18ثالث و فاصله گرفتن شرکتهای بیمه از نظام نرخ…

فراشیانی: بحث افزایش دیه یا به طور کلی نوسان دیه ارتباط مستقیمی با ترازنامة شرکت‌های بیمه دارد؛ چون حجم عملیات رشتة ثالث در حوزة عملیات بیمه‌گری بسیار بالاست؛ به ویژه در بیمه ایران که 50 درصد سهم بازار را در اختیار دارد./ فلاحی:در سال 1400…