محاسبه نرخ بیمه

محاسبه نرخ بیمه

نحوه محاسبه قیمت بیمه نامه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث در کشور ما بیمه نامه ای اجباری بوده و چنانچه فردی خودرو را بدون این بیمه نامه به حرکت درآورد مرتکب خلاف شده است و پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است خودرو را تا تهیه بیمه نامه متوقف نماید.