مدیران ستادی

مدیران ستادی

برندگان جشنواره بزرگ 120 بیمه معلم اعلام شدند/ آثار عملیاتی جشنواره 120 بر جذب نمایندگان عمر

جشنواره بزرگ 120 در راستای مسیر تولید و توسعه فرهنگ بیمه‌های زندگی و توسعه شبکه فروش بازاریابی(جذب نمایندگان آئین‌نامه 96 و سرپرست فروش) برگزار شد و دستاوردهای منحصر بفردی برای بیمه معلم به دنبال داشت.

جنگ تلگرامی مدیران بیمه ای

گاها مشاهده شده، یک مقام کلیدی در شرکت بیمه که اغلب در زمره شرکتهای بزرگ بازار است ، پس از رانده شدن از کرسی مدیریتی در هیات مدیره و ... برای انتقام سخت از حریف با راه اندازی یک کانال تلگرامی و به زعم خود افشاگری علیه تیم مقابل وارد گود…

تجربه 46 درصد رشد حق بیمه در بیمه معلم

مستندات آماری یازده ماهه سال ۹۸ نشان می‌دهد که بیمه معلم توانسته با تولید بیش‌از 20،848 میلیاردریال حق بیمه و رشد بیش‌ از 46 درصد نسبت مدت مشابه سال‌گذشته، رشد قابل‌توجهی ‌از حیث حق بیمه تولیدی را ثبت‌ نماید.