معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی

آیا صنعت بیمه کانادا از مالیات معاف است؟//پنج شیوه مالیاتی جالب در صنعت بیمه کانادا + گزارشی جامع از…

۴۲ درصد از حق بیمه مستقیم تولید شده مربوط به بیمه نامه های خودرو بوده است.حاشیه سود واقعی صنعت بیمه کانادا معادل 8.7 ( هشت و هفت دهم) درصد گزارش شده است./در کانادا مردم اضافه بر حق بیمه، مبلغی بابت مالیات پرداخت نمی کنند بلکه بخشی از مبلغی…

استدلالات نهادهای قانون گذار در عدم معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده

غلامحسین دوانی ، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و کارشناس ارشد امور مالیاتی می گوید:در نهایت تلاش بیمه گران برای حذف مالیات بر ارزش افزوده حداقل تا این لحظه منتج به نتیجه نشد مگر اینکه در روزهای اخر نظرات تغییر کند که هیچ چیز غیر…

صنعت بیمه در آخرین بازنگری مجلس از مالیات معاف نشد // سه سال شعار وزراء اقتصادی بی نتیجه ماند؟!

بر اساس اظهارات کارشناسان سازمان امور مالیاتی که در جلسات مالیاتی مجلس جهت بررسی مفاد لایحه مذکور حضور داشته اند، حذف صنعت بیمه از شمول معافیتهای مالیاتی در پیش نویس جدید و اخرین بازنگری نمایندگان مجلس مورد تایید قرار گرفته است.