مطالب مرتبط با معاون نظارت بیمه مرکزی

طی مراسمی از سوی بیمه سرمد

خسارت آتش سوزی برج سلمان پرداخت می شود

در گردهمایی سندیکای بیمه گران مطرح شد؛

چالش های اقتصادی صنعت بیمه ، حصول اهداف را با تردید مواجه می کند

از سوی معاون نظارت بیمه مرکزی مطرح شد:

جزئیات دستورالعمل رتبه‌بندی نمایندگان بیمه‌/ ورود به فرآیند رتبه‌بندی پس از ۳ سال فعالیت

از سوی معاون نظارت بیمه مرکزی مطرح شد:

جزئیات دستورالعمل رتبه‌بندی نمایندگان بیمه‌/ ورود به فرآیند رتبه‌بندی پس از ۳ سال فعالیت

از هشدارهای رییس کل در خصوص عدم محاسبات دقیق در بیمه های عمر تا نامه هیات نظارت/ پایان مهلت اصلاح جداول عمر

براساس نامه بیمه مرکزی به اعضا هیات مدیره بیمه تعاون؛

انتصاب سرپرست جدید بیمه تعاون غیر قانونی اعلام شد /مهلت پنج روزه بیمه مرکزی به بیمه تعاون +تصویر نامه

تشریح آخرین وضعیت پرداخت خسارت زیاندیدگان توسعه از زبان معاونت نظارتی

موانع حقوقی املاک بیمه توسعه ایفای تعهداتش را با مشکل روبرو کرد

معاون بیمه مرکزی:

بیمه ورشکسته نداریم

  1. 1
  2. 2
  3. 3