معصوم ضمیری

معصوم ضمیری

آیا شرکت‌های بیمه زندگی يكي از بحران‌هاي آينده هستند؟ / قضاوت مردم

تصور کنید یک شرکت بیمه یک میلیون بیمه‌نامه دارد آیا این شرکت قادر است در پايان سال پول تمام يك ميليون بيمه‌نامه را بپردازد؟ اگر محاسبات او دقیق و درست باشد و اگر نقدينگي حفظ كرده باشد، توان آن را دارد./در مورد اینکه این آیین‌نامه نياز به…

سوالاتی که شركتهای بيمه‌ زندگی جدیدالتاسیس باید پاسخ دهند(قسمت اول)

 معصوم ضمیری می گوید: تصور کنید بيمه‌گري امروز قصد داشته باشد يك شركت بيمه زندگي تأسيس كند؛ او باید به سؤال‌هایی که اشاره کردم پاسخ دهد و در نهایت به این سؤال مي‌رسد كه بین بيمه‌گذار و خود چه حلقه‌اي به عنوان حلقة ارتباط تعريف می‌کند؟ ممكن…

فرش قرمز بیمه پاسارگاد برای بیمه عمرو مستمری در فاینکس 2022

فارغ از اینکه درصدی از شرکت کنندگان نمایشگاه را بیشتر جای برای دورهمی و دید و بازدید می‌دانند اما هستند شرکت های که با درک صحیحی از فرصت موجود مخاطبان را با خود همراه می‌کنند. بیمه پاسارگاد را می‌توان یکی از آن شرکت های فعال نام برد که در…

ماجرای خروج ضمیری از بیمه آسیا پس از 29 سال // ما هستیم که انگیزة دولت از تأسیس بیمة ایران را خراب…

در آن زمان برای خصوصی شدن بیمة آسیا برنامة مشخصی نوشتم و به وزارت اقتصاد و امور دارایی ارسال کردم. قرار شد دولت 60 درصد سهام بیمة آسیا را به سه بانک بفروشد و متعهد شود 40 درصد آن را در بورس عرضه کند. این طرح بسیار مورد استقبال واقع شد؛…

خاطرات آقای استراتژیست از انقلاب و جنگ تا خصوصی سازی در صنعت بیمه / ماجراهای تاسیس بیمه اتکائی امین…

چهرة شاخص مجلس که از دیدگاه رقابتی شدن حمایت می‌کرد آقای هاشمی رفسنجانی بود در این مقطع زمانی نگاه مجلس به برخی صنایع تغییر کرده بود؛ مثلاً قانونی در مجلس تصویب شد که کارکنان صنعت بیمه در سود شرکت‌های خود سهیم هستند.//در اوایل دهه 60 فضایی…

از تحصیل در دانشکده امور اقتصادی تا مدیر عاملی بیمه آسیا چگونه گذشت؟ // 80 درصد اختیاراتم را واگذار…

80 درصد حدود اختیاراتم را به معاونانم واگذار و از آنها خواهش کردم که 80 درصد اختیارات‌شان را به مدیران‌شان بدهند و از مدیران نیز خواهش کردم که 80 درصد اختیارات‌شان را به سرپرست استان‌ها واگذار کنند.