مقررات سلامت الکترونیکی اخبار مرتبط

مقررات سلامت الکترونیکی اخبار مرتبط

وزارت بهداشت مکلف به تدوین مقررات خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت را مکلف کردند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه نسبت به تهیه مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی اقدام کند.