مولد سازی اموال دولتی

مولد سازی اموال دولتی

لیست اموال دولتی مشمول مولدسازی منتشر شد

سرانجام پس از واکنش های فراوان به مصوبه مولد سازی، ظهر امروز وزیر اقتصاد از راه اندازی سامانه هیات مولد سازی برای شفاف شدن تصمیمات این هیات خبر داد.در این سامانه چند لیست از اموال دولتی که که به عنوان مازاد شناسایی شده و قابلیت فروش یا…

در مقابل قانون گردن ما از مو باریکتر است / شفاف سازی در مورد فرار مالیاتی یک شرکت بیمه/ اموال مازاد…

در صندلی داغ بیمه مرکزی، سخنگوی نهاد نظارتی و مدیران متبوع در خصوص انتصاب مدیر عامل بیمه معلم و ابهامات انتصاب سایر مدیران دولتی در شرکتهای بیمه خصوصی ، ابهامات شرکت بیمه سینا در فرار مالیاتی بیمه های عمر و طرح مولد سازی دارائی های دولتی و…