نرخ بیمه نامه شخص ثالث

نرخ بیمه نامه شخص ثالث

منافع مشترک ناظر و مجری کجاست / آزاده محسنی

مروری بر رفتارهای جامع شناختی ما گواه این واقعیت است که همیشه عادت کرده ایم بگوییم چه کسی مقصر است و کمتر این سوال را با خود مرور کرده ایم که هر یک از ما چه میزان مقصر هستیم تا شاید با پاسخ به این سوال گامی در راه اصلاح خویش…

نحوه محاسبه قیمت بیمه نامه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث در کشور ما بیمه نامه ای اجباری بوده و چنانچه فردی خودرو را بدون این بیمه نامه به حرکت درآورد مرتکب خلاف شده است و پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است خودرو را تا تهیه بیمه نامه متوقف نماید.