نرخ بیمه

نرخ بیمه

ساختار فعلی صنعت بیمه مشوق خلاقیت نیست

ساختار و مدیریت حاکم بر صنعت بیمه تشویق کننده خلاقیت و درنوردیدن حوزه های جدید نیست. در صنعت بیمه سرمایه های اجتماعی و منابع انسانی جهت خلاقیت و حرکت فعالانه بسیج نمی شوند و فرهنگ سازمانی، تمایل به وضع موجود دارد.

فعالیت غیر مجاز یک شرکت بیمه مناطق آزاد در سرزمین اصلی / صدور ثالث با ۳۰ درصد تخفیف

در حالیکه طبق قوانین موجود شرکت های بیمه در مناطق آزاد تجاری_ صنعتی مجاز به فعالیت در سرزمین اصلی نیستند مگر در مواردی که در قانون به ان اشاره شده اما همچنان شواهد حاکی از آن است که بر خی از شرکت های بیمه ای مزبور مبادرت به صدور بیمه نامه…

ضرورت خرید الحاقیه بیمه شخص ثالث در آستانه ورود به ماه های حرام

دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای بیمه ایران در آستانه بیست و یکم فروردین و حلول ماه رجب که نخستین ماه حرام در سال ۱۳۹۵ به شمار می رود، توجه شهروندان به خرید الحاقیه افزایش دیه بیمه شخص ثالث را خواستار شد.