نرخ بیمه

نرخ بیمه

منافع مشترک ناظر و مجری کجاست / آزاده محسنی

مروری بر رفتارهای جامع شناختی ما گواه این واقعیت است که همیشه عادت کرده ایم بگوییم چه کسی مقصر است و کمتر این سوال را با خود مرور کرده ایم که هر یک از ما چه میزان مقصر هستیم تا شاید با پاسخ به این سوال گامی در راه اصلاح خویش…

چالش های صنعت بیمه درون صنفی حل شود

آل اسحاق تاکید کرد: توصیه من این است که با توجه به مشکلات درون صنفی صنعت بیمه، این چالش ها در جریان جلساتی مستمر به اطلاع مسوولان و تصمیم گیران بیمه ای کشور قرارداده شود.

بیمه ایران داغی نمی‌گیرد

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه ایران گفت: مراکز پرداخت خسارت اتومبیل این مجموعه در راستای ارائه خدمات مناسب تر به بیمه گذاران دیگر داغی نمی‌گیرند.

استقبال از خرید الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث بسیار خوب بوده است

در حال حاضر میزان استقبال مردم از خرید الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث با توجه به بالا رفتن نرخ بیمه بسیار مطلوب بوده و بیمه مرکزی در رابطه با عدم خرید الحاقیه بیمه نامه شخص ثالث هیچ جریمه‌ای را به مرحله اجرا نمی‌گذارد.

هیچ وزارتخانه‌ای حق دخالت در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث را ندارد

مدیرعامل شرکت بیمه رازی در مورد مرجع تصمیم‌گیر در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث اظهار کرد: در حال حاضر هیات دولت، اختیار تعیین نرخ بیمه شخص ثالث را به بیمه مرکزی داده و وزارتخانه دیگری حق دخالت در این مورد را ندارد و اگر قرار باشد بیمه شخص ثالث…

بیمه با نرخ «کرایه بیابانی» کامل‌ترین بیمه برای خودروهای مسافربر است

یک کار‌شناس ارشد بیمه گفت: ملاک پرداخت خسارت بیمه به رانندگان مسافربر در تمام راه‌های کشور داشتن بیمه معتبر است و بر خلاف دستور العمل‌ها و بخشنامه‌های که در گذشته اعمال می‌شد مجوز تردد، مبنای این پرداخت قرار نمی‌گیرد.