مطالب مرتبط با نسبت توانگری

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه:

کاهش سود بانکی موجب تضعیف توانگری مالی شرکت بیمه می‌شود

نکاتی در باب تخفیف شرکت های بیمه در فروش بیمه نامه تندر ۹۰ /بالاترین تخفیف از آن شرکتی با پایین ترین نسبت توانگری مالی

آیا افزایش سرمایه بیمه میهن محقق می شود؟

کسب سطح یک توانگری مالی توسط شرکت بیمه پاسارگاد

از سوی بیمه مرکزی:

سطح یک توانگری مالی بیمه دانا تایید شد

کسب سطح یک توانگری مالی توسط شرکت بیمه پاسارگاد

در تأییدیه بیمه مرکزی

سطح توانگری مالی بیمه دی اصلاح شد

مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی ، در گفتگو با ریسک نیوز عنوان کرد:

نگاه سخت گیرانه در صدور مجوز قبولی اتکایی/ریسک اضافه ممنوع

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4