نظارت هوشمند

نظارت هوشمند

طراحی مدل نظارت هوشمند در صنعت بیمه

چهارمین نشست شورای خبرگی با حضور پیشکسوتان و کارشناسان خبره صنعت بیمه، معاون نظارت و سرپرست رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی با موضوع طراحی مدل نظارت هوشمند صنعت بیمه در بیمه مرکزی برگزار شد.

10 راهبرد و برنامه رئیس کل جدید بیمه مرکزی در راستای ارتقای صنعت بیمه

ظهر امروز مراسم تودیع مهندس بهزادپور و معارفه دکتر استادهاشمی به عنوان رئیس کل جدید بیمه مرکزی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران ارشد صنعت بیمه، برخی از پیشکسوتان و نمایندگانی از شبکه فروش صنعت بیمه برگزار شد. استاد هاشمی در این…

نظارت هوشمند در صنعت بیمه از نگاه قائم مقام پیشین بیمه مرکزی

چندی پیش در نشستی تحت عنوان نشست شورای خبرگی صنعت بیمه با حضور قائم مقام بیمه مرکزی و بیش از بیست کارشناس خبره زوایای پیاده سازی نظارت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.مجید مشعلچی در این نشست عنوان کرد که ارائه یک مدل نظارت هوشمند در صنعت بیمه…