هزینه تبلیغات

هزینه تبلیغات

شرکتهای بیمه در سال 97 چقدر هزینه تبلیغات کردند / پنج شرکت اول کدامند + نمودار بر اساس در آمد حق و…

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال 97 شرکت‌های مورد بررسی در جامعة آماری حدود 860 میلیارد ریال در زمینة تبلیغات و بازاریابی هزینه کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 43 درصد رشد داشت. در این میان شرکت بیمة آسیا با بیش از 100 میلیارد ریال،…