مطالب مرتبط با همایش بیمه

ابهام زدایی پژوهشکده بیمه از نحوه برگزاری دوره های آداب / پژوهشکده بیمه با هیچ موسسه آموزشی تفاهم نامه همکاری منعقد نکرده است

در پی تدوین برنامه راهبردی صنعت بیمه برای افق ۵ ساله ۱۴۰۴-۱۳۹۹ بررسی شد؛

سرنوشت هفت برنامه راهبردی در صنعت بیمه در دوازده سال // آسیب شناسی برنامه های راهبردی سابق و امکان سنجی برنامه راهبردی جدید

رفتار انحصارگرایانه پژوهشکده بیمه با ایجاد محدودیت در فعالیت موسسات آموزش بیمه ای // راهکار:موسسات آموزش بیمه ای انجمن صنفی تشکیل دهند

صنعت بیمه جامی خوش گوار که همه می نوشند! // با رای دیوان عالی کشور چه بر سر صورتهای مالی بیمه گران می آید؟

صنعت بیمه جامی خوش گوار که همه می نوشند! // با رای دیوان عدالت اداری چه بر سر صورتهای مالی بیمه گران می آید؟

برگزاری کنگره جهانی بیمه در سال 2019 (Global Insurance Forum) // صنعت بیمه ایران،غائب همیشگی

رییس کمیته IRSG عضو کمیته علمی همایش بیمه و توسعه شد

با رای اکثریت

موضوع برگزیده همایش بیست و سوم انتخاب شد

  1. 1
  2. 2