وزارت بهداشت

وزارت بهداشت

“بدهکاری میلیاردی” بیمه‌ها در دستور کار وزارت بهداشت

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از نشست این کمیسیون با بیمه‌ها در آینده نزدیک خبر داد و گفت که بیمه‌ها باید در این جلسه دلیل موضوع بدهکاری میلیاردی به وزارت بهداشت را مطرح و برای پازپرداخت آن زمانی را تعیین کنند.