پرتفوی

پرتفوی

گزارش بیمه کوثر از هشت ماهه 1400

شرکت در هشت ماه سال 1400 از وضعیت خوبی برخوردار بوده ، در این مدت فروش شرکت بالغ بر 3 هزار و 460 میلیارد تومان شده که 47 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل است. از این میزان فروش، 33درصد به بیمه ثالث و سرنشین، 19 درصد به رشته درمان، 15درصد به…

همکاری بیمه تعاون با ایران خودرو قطع شد

شرکت متبوع او قرارداد خود را برای صدور بیمه نامه با گروه صنعتی ایران خودرو از خردادماه سالجاری ادامه نداده و با توجه به سقف قانونی تخفیف ۲.۵ درصدی، بیمه تعاون حاضر نشده تا تخفیف بیشتری در این راستا بدهد.

مشکلات بیمه ها در دوره پسابرجام حل نشد

مدیر بیمه های اتکایی بیمه معلم تاکید کرد که با وجود اجرایی شدن برجام، هنوز شرکتهای بیمه به صورت روشن، شفاف و راحت نمی توانند ریسک هایشان را به بیمه گران بین المللی منتقل کنند.