پولشوئی

پولشوئی

سند مبارزه با پولشوئی صنعت بیمه تدوین شد

بهزادپور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مقابله با پولشویی پرداخت و اظهار داشت: بیمه مرکزی، سند مبارزه با پولشویی را تهیه و به شورای عالی مبارزه باپولشویی ارایه کرده و در جلسه ای که در شورای مذکور برگزار شد مورد توجه قرار گرفته است.

دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی

دستورالعمل شناسایی متقاضیان خدمات بیمه‌ایدستورالعمل نحوه شناسایی عملیات بیمه ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بیمهدستورالعمل مبارزه با پولشویی در عملیات بیمه‌ای اتکایی خارجی و معاملات برون مرزیدستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزة…