مطالب مرتبط با پژوهشکده بیمه

ابهام زدایی پژوهشکده بیمه از نحوه برگزاری دوره های آداب / پژوهشکده بیمه با هیچ موسسه آموزشی تفاهم نامه همکاری منعقد نکرده است

جزئیات "طرح بهآرمان" تشریح شد

همراهی بیمه آرمان با موسسه محک

اجرای صدور آنلاین بیمه شخص ثالث در بیمه آرمان

در پی تدوین برنامه راهبردی صنعت بیمه برای افق ۵ ساله ۱۴۰۴-۱۳۹۹ بررسی شد؛

سرنوشت هفت برنامه راهبردی در صنعت بیمه در دوازده سال // آسیب شناسی برنامه های راهبردی سابق و امکان سنجی برنامه راهبردی جدید

پرسشنامه تدوین برنامه راهبردی صنعت بیمه +لینک پرسشنامه ها

رفتار انحصارگرایانه پژوهشکده بیمه با ایجاد محدودیت در فعالیت موسسات آموزش بیمه ای // راهکار:موسسات آموزش بیمه ای انجمن صنفی تشکیل دهند

  1. 1
  2. 2