چت بات

چت بات

چت بات های هوش مصنوعی چگونه بر صنعت بیمه تأثیرمی گذارند

چت بات های هوش مصنوعی می توانند صنعت بیمه را با خودکار کردن برخی وظایف مانند نوشتن و ویرایش بیمه نامه ها و قراردادها، ورود و تجزیه و تحلیل داده ها، خدمات مشتری و پشتیبانی، تشخیص و پیشگیری از کلاهبرداری، ارزیابی و مدیریت ریسک، رسیدگی و حل و…