کارت طلایی

کارت طلایی

ماشین هایی که گران شدند

قیمت ۳ محصول ایران خودرو برای دومین بار در سال جاری افزایش یافت که قرار است قیمت‌های جدید از ابتدای تیرماه اعمال شود.

اثرات مثبت یکپارچه شدن بیمه ها در کاهش هزینه های درمانی

رییس انجمن داروسازان ایران، با اشاره وجود امکاناتی که بیمه تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه سلامت ایرانیان دارند، گفت: یکپارچه شدن بیمه ها اتفاق بسیار خوبی است. البته در صورتی که این ارگان ها مشکلات مردم را ببینند و…