مطالب مرتبط با کارگزاری بیمه

از سوی بیمه مرکزی

۹۰ کارگزار دو شغله تذکر گرفتند

مجلس تصویب کرد؛

اجازه تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های بیمه خارجی/جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی مجاز شد

آیین‌نامه موسسات کارگزاری بیمه اتکایی به تصویب شورای عالی بیمه رسید

با طراحی و راه‌اندازی پنجره الکترونیکی تعاملی

فاز دوم طرح ساماندهی جامعه کارگزاران رسمی بیمه عملیاتی شد

پس از اجرای تفاهم نامه برجام صورت گرفت

مقامات ارشد شرکت های بیمه معتبر بین المللی در تهران

  1. 1
  2. 2
  3. 3