کیفیت

کیفیت

اولین اخراجی های شبکه جم مشخص شدند

در روزهای گذشته نامه ای منسوب به مدیر شبکه ماهواره ای جم منتشر شده بود که در آن از تعدیل و تغییر وضعیت نیروهای دفتر آنتالیای این شبکه به دلیل کیفیت پایین محصولات تولیدی سخن گفته شده بود.

توجه گینس به یک نوازنده ایرانی

قیطاسی با اشاره به اینکه برای حضور در مسابقات گینس و نواختن سرعتی قطعه «پرواز زنبور عسل» نیازمند حمایت دولتی است، از علاقه اش به افتخار آفرینی برای ایران سخن گفت.