یعقوب رشنوادی مدیرعامل بیمه سرمد

یعقوب رشنوادی مدیرعامل بیمه سرمد

بیمه سرمد 25 میلیارد تومان سود شناسایی کرد

مدیرعامل بیمه سرمد گفت: با تجمیع ساختمان‌های بیمه سرمد در ساختمان مرکزی(حاج قاسم سلیمانی) علاوه بر مدیریت هزینه‌ها و افزایش بهره وری شرکت،‌ گام مهمی در جهت ارتقاء سطح توانمندی بیمه سرمد برداشته شد.