یورو

یورو

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 260 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 27 میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 29 میلیون و 400 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 112 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 22 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 25 میلیون و 500 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 126 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 21 میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 23 میلیون و 600 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 112 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 21 میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 24 میلیون و 200 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 246 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 24 میلیون و 900 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 27 میلیون و 300 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 400 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 26 میلیون و 700 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 29 میلیون و 550 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 557 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 26 میلیون و 300 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 29 میلیون و 700 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 459 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 26 میلیون و 400 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 28 میلیون و 800 هزار تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 712 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 30 میلیون و 100 تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 32 میلیون و 600 تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 816 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 30 میلیون و 100 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 33 میلیون تومان است.

قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۴۰۱/۱۲/۰۴

هم‌اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 2 میلیون و 495 هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم 28 میلیون و 300 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 30 میلیون و 500 هزار تومان است.