پذیرش تبلیغات

جهت پذیرش تبلیغات در مجله خبری ریسک نیوز می توانید با شماره های زیر تماس حاصل کنید:

شماره تلفن : 021886443030