اصلاح شبکه بانکی

اصلاح شبکه بانکی

خط تولید بدهکار بانکی

روز گذشته، تعدادی از بانک‌های کشور شروع به انتشار اطلاعات ابربدهکاران خود کردند. سوال مشخصی که در این خصوص مطرح است اینکه آیا مطالبات بانک‌ها صرفا با افشای اسامی ابربدهکاران وصول می‌شود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد از نگاه حقوقی، موضوع افشای…

بانک مرکزی از هفته آینده اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را اعلام می‌کند

مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی اعلام کرد: بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصلاح شبکه بانکی و بر مبنای ‎انضباط مالی و ‎ بهداشت اعتباری بانک‌ها، طبق بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از هفته آینده، اسامی ‎ بدهکاران بزرگ…