اصول حاکمیت

اصول حاکمیت

رشنوادی رسما مدیر عامل سرمد شد/ تاکید رئیس کل بیمه مرکزی در ایجاد انسجام سازمانی و اصول حاکمیت شرکتی

به گزارش ریسک نیوز به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، با پیشنهاد هیات مدیره و تائید غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی، یعقوب رشنوادی مدیرعامل بیمه سرمد شد.در ابلاغیه سلیمانی، بر پیگیری تحقق افزایش سرمایه شرکت در انطباق با مصوبه هیات…