اطفاء حریق

اطفاء حریق

چهار آتش‌نشان در عملیات اطفاء حریق مجتمع فرهنگی تالش مصدوم شدند

شهردار تالش با بیان اینکه حریق گسترده یک مجتمع قرآنی (دارالقرآن) در شهر با تلاش آتش نشانان خاموش شد، گفت : در جریان این عملیات به دلیل گستردگی حریق و دود بسیار ناشی از آن چهار آتش نشان مصدوم شدند.