اطلاعات تهران

اطلاعات تهران

جا خالی بانک ملی از فاجعه بزرگ

معاون امور بانکی، بیمه وشرکت های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرد که با اقدام به موقع مدیریت بانک ملی و همراهی صمیمانه سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حساب های بانک ملی را داشتند، کشف و دستگیر شدند.

کشف و جلوگیری از سوء استفاده کلان مالی با اقدام به موقع بانک ملی

محمد پاریزی معاون اموربانکی،بیمه وشرکت های دولتی وزارت اقتصاد اعلام کرد : با تدبیر ،مراقبت و اقدام به موقع مدیریت بانک ملی و همراهی صمیمانه سازمان اطلاعات استان تهران، باند بزرگی که قصد سوءاستفاده از حساب های بانک ملی را داشتند، کشف و…