اطلاع از مانده حساب

اطلاع از مانده حساب

رانت رسوب حساب‌های دولتی در بانک‌ها

هرچند بانک‌ها موظفند مانده حساب‌های دولتی را روزانه به حساب خزانه نزد بانک مرکزی منتقل کنند اما به دلیل تخطی بانک‌ها از این امر و ضعف نظارت خزانه و بانک مرکزی بر این فرآیند، با رسوب وجوه در حساب‌های دولتی نزد نظام بانکی کشور، بانک‌ها قادر…

همراه بانک صادرات در نمایشگاه کتاب ارائه می شود

دانشجویان، طلاب و اساتید عزیز که نسبت به دریافت بن کارت الکترونیکی خرید کتاب ویژه بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از شعب بانک صادرات ایران اقدام می نمایند می توانند به منظور بهره مندی از خدمات بانکداری الکترونیکی این بانک…

توسعه خدمات همبانک صادرات ایران

سامانه همبانک صادرات ایران(کد #٧١٩* ) با استقبال هموطنان مواجه شده به گونه ای که در اسفند ماه ٩٣ تعداد ٩ میلیون و ٢٣٨ هزار تراکنش موفق از طریق این سامانه به ثبت رسیده است.