انتصاب

انتصاب

انتصابات در بیمه سرمد

با حکم مدیرعامل بیمه سرمد، مدیران امور استان‌ها و شبکه فروش و امور بانک و بیمه این شرکت منصوب و معرفی شدند.