بیمه اتکایی تهران

بیمه اتکایی تهران

در یك زمین برابر بازی نمی‌كنیم / اما و اگرهای ایجاد شرکت ملی اتکائی

صدیق نوحی: اینكه ما آمار دقیقی در بخش اتكایی نداریم، یك چالش است./خوش کیش:تجارب و مشاهدات من نشان می دهد که معمولاً بازار به شركت‌های مستقیمی که قبولی اتكایی می‌كنند، اعتماد ندارد./داورپناه:با ورود شرکتهای جدید اتکائی ، بازار قطعاً از آن…