بیمه دی،

بیمه دی،

میرزا زاده مدیرعامل شرکت رایان بورس شد

مراسم تودیع بابک درویش روحانی و معارفه میثم میرزازاده، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جدید شرکت رایان بورس با حضور معاون اجرائی و سرپرست مدیریت فن‌آوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضا هیات مدیره، معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد.

روابط عمومی حرّاف یا مدیریت برند جذّاب/ فرید میرموسوی

در چنین زمانه‌ای «برند پرست» بدیهی است که تعاریف پیشنین روابط عمومی نیز رنگ باخته و دیگرگون شوند. آن رویکرد سنتی که نقش روابط عمومی را، تنها در انتقال پیام‌ به درون و برون سازمان محدود و منحصر می‌دید و جایگاه سازمانی وی را نیز در حد همین…